Svensk demokrati 100 år - UR

Samhälle

En serie i 8 delar som berättar om avgörande händelser, människors kamp och livsöden under demokratins utveckling.

En serie i 8 delar som berättar om avgörande händelser, människors kamp och livsöden under demokratins utveckling.

Senaste avsnitt

Rösträtt
29 min

Om den politiskt engagerade Augusta Wästfelt som inte ville ha kvinnlig rösträtt, och om Birgit, som mot sin vilja, blev av med den. UR.

Om den politiskt engagerade Augusta Wästfelt som inte ville ha kvinnlig rösträtt, och om Birgit, som mot sin vilja, blev av med den. UR.