Ring P1 - 020-22 10 10

Samhälle

Ring oss på 020-22 10 10 och tyck till!

Ring oss på 020-22 10 10 och tyck till!

Senaste avsnitt

Digitalisering, bensinpriset, buller
30 min

Ring P1 från Luleå om bland annat digitaliseringen och AI i den offentliga sektorn, bensinpriset och buller. Programledare: Tova Nilsson, ansvarig utgivare: Matti Lilja

Ring P1 från Luleå om bland annat digitaliseringen och AI i den offentliga sektorn, bensinpriset och buller. Programledare: Tova Nilsson, ansvarig utgivare: Matti Lilja

Tidigare avsnitt

Vab, fisk, bensinpriser
30 min

Ring P1 från Luleå om bland annat vab under pandemin, kablar som påverkar fisken och bensinpriser. Programledare: Tova Nilsson, ansvarig utgivare: Matti Lilja

Ring P1 från Luleå om bland annat vab under pandemin, kablar som påverkar fisken och bensinpriser. Programledare: Tova Nilsson, ansvarig utgivare: Matti Lilja

Ring P1 från Malmö om bland annat oberoende och opartiskhet, vaccination och föräldrar som cyklar utan hjälm. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat oberoende och opartiskhet, vaccination och föräldrar som cyklar utan hjälm. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Strandskyddet, utanförskap, beröringsskräck
30 min

Ring P1 från Malmö om bland annat strandskyddet, utanförskap och beröringsskräck. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat strandskyddet, utanförskap och beröringsskräck. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ungdomar, sexism, namngivning av gator
30 min

Ring P1 från Malmö om bland annat ungdomar, sexism i beachhandboll och namngivning av gator. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat ungdomar, sexism i beachhandboll och namngivning av gator. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Klasskillnader, klimat, hundar och integration
30 min

Ring P1 från Malmö om bland annat klasskillnader mellan rika och fattiga, klimatförändringar och hundar och integration. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat klasskillnader mellan rika och fattiga, klimatförändringar och hundar och integration. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Kriminalitet, solidaritet, vaccin
30 min

Ring P1 från Malmö om bland annat kriminalitet, solidaritet och coronavaccinet. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat kriminalitet, solidaritet och coronavaccinet. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Relationer, nedskräpning, brott och straff
30 min

Ring P1 från Malmö om bland annat relationer över gränsen, nedskräpning på stränder och brott och straff. Programledare: Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat relationer över gränsen, nedskräpning på stränder och brott och straff. Programledare: Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Coronavaccin, demokrati, brott och straff
30 min

Ring P1 från Malmö om bland annat coronavaccin för unga, demokrati i Sverige och brott och straff. Programledare: Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat coronavaccin för unga, demokrati i Sverige och brott och straff. Programledare: Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Självförsörjning, nättroll, bäckröding
30 min

Ring P1 från Malmö om bland annat självförsörjning, nättroll och om fisken bäckröding som utrotas. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg

Ring P1 från Malmö om bland annat självförsörjning, nättroll och om fisken bäckröding som utrotas. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg