Politikpodden Sápmi

News in other languages

En podd om samisk politik, främst sametinget.

En podd om samisk politik, främst sametinget.

Senaste avsnitt

Avsnitt 15 - Analys av Sametingets valresultat
53 min

Den 31 maj kom det slutliga valresultatet i Sametingsvalet 2017. Sameradion & SVT Sápmis politiska experter analyserar resultatet tillsammans med debattören Henrik Blind.

Den 31 maj kom det slutliga valresultatet i Sametingsvalet 2017. Sameradion & SVT Sápmis politiska experter analyserar resultatet tillsammans med debattören Henrik Blind.

Tidigare avsnitt

Finns det några likheter mellan våra nationella minoriteter? Kan Sápmi bli ett eget land? Finns det några likheter mellan Judiska församlingen i Stockholm fullmäktige och Sametinget?

Finns det några likheter mellan våra nationella minoriteter? Kan Sápmi bli ett eget land? Finns det några likheter mellan Judiska församlingen i Stockholm fullmäktige och Sametinget?

Avsnitt 13 - Sametingsvalet och sanningskommissionen
47 min

Hur går det för Sametingspartierna i årets val? Varför behövs en sanningskommission?

Hur går det för Sametingspartierna i årets val? Varför behövs en sanningskommission?

Vilka var de viktigaste frågorna under årets permanenta urfolksforum i New York? Är jämställdhet en viktig fråga i Sápmi? Kan man inte lägga ner alla partier och ägna sig åt kulturprojekt istället?

Vilka var de viktigaste frågorna under årets permanenta urfolksforum i New York? Är jämställdhet en viktig fråga i Sápmi? Kan man inte lägga ner alla partier och ägna sig åt kulturprojekt istället?

Varför borde grundskoleelever lära sig om samer i skolan? Hur lyfter Sametinget klimatfrågan? Kommer Sametinget i Sverige få en Parlamentsbyggnad?

Varför borde grundskoleelever lära sig om samer i skolan? Hur lyfter Sametinget klimatfrågan? Kommer Sametinget i Sverige få en Parlamentsbyggnad?

Avsnitt 10 - Idrott, renplågeri och valrörelsen
42 min

Hur viktig är idrottstävlingar för samer? Hur ser valrörelsen ut så här tre veckor innan valet? Och så svara de politiskaexperterna på en lyssnarfråga om renstölder och renplågeri.

Hur viktig är idrottstävlingar för samer? Hur ser valrörelsen ut så här tre veckor innan valet? Och så svara de politiskaexperterna på en lyssnarfråga om renstölder och renplågeri.

Avsnitt 9 - Makt, samebyar och ortnamn
38 min

Vem har mest makt i svenska Sápmi? Är medlemskap i en sameby en identitetsfråga? Och hur ligger det till med våra samiska ortnamn?

Vem har mest makt i svenska Sápmi? Är medlemskap i en sameby en identitetsfråga? Och hur ligger det till med våra samiska ortnamn?

Hur mycket plats får unga människor ta i den samiska politiken? Många samer har någon gång i livet mått dåligt, hur viktig är frågan för Sametinget och deras partier.

Hur mycket plats får unga människor ta i den samiska politiken? Många samer har någon gång i livet mått dåligt, hur viktig är frågan för Sametinget och deras partier.

Presentation av partierna Skogssamerna, Samelandspartiet samt Samiska folkomröstningspartiet som vill komma in i Sametinget. Och så pratar vi om de samiska språken och språkpolitik.

Presentation av partierna Skogssamerna, Samelandspartiet samt Samiska folkomröstningspartiet som vill komma in i Sametinget. Och så pratar vi om de samiska språken och språkpolitik.

Våra politiska experter berättar om partiet samerna och Min Geaidnus bakgrund. De ställer sig även frågan: Kan man se vardagsrasism ur ett politiskt perspektiv?

Våra politiska experter berättar om partiet samerna och Min Geaidnus bakgrund. De ställer sig även frågan: Kan man se vardagsrasism ur ett politiskt perspektiv?