Gudstjänsten

Livsåskådning

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Senaste avsnitt

Drömmar i en osäker värld (repris)
57 min

Musik av U2 ljuder i en temagudstjänst från Umeå, där pastor André Jakobsson predikar. Sång av Per Höglund och kören Canorus. Programmet sändes första gången i augusti 2019.

Musik av U2 ljuder i en temagudstjänst från Umeå, där pastor André Jakobsson predikar. Sång av Per Höglund och kören Canorus. Programmet sändes första gången i augusti 2019.

Tidigare avsnitt

Ge aldrig upp
57 min

Samtal och musik från Triangelkyrkan i Enskede med Carin Dernulf, Charlotte Höglund och Eric Bibb.

Samtal och musik från Triangelkyrkan i Enskede med Carin Dernulf, Charlotte Höglund och Eric Bibb.

Att leva i efterföljelse
57 min

Det kan vara positivt att leva i efterföljelse och bli ledd i rätt riktning men negativt när man följer efter och blir vilseledd, predikar kyrkoherde Marie Carlsson i S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg.

Det kan vara positivt att leva i efterföljelse och bli ledd i rätt riktning men negativt när man följer efter och blir vilseledd, predikar kyrkoherde Marie Carlsson i S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg.

Sänd mig! (repris)
30 min

Patricia Tudor-Sandahl predikar om att vara apostel i en förkortad gudstjänst från Vitaby kyrka på Österlen. Sändes i sin helhet den 12 juli 2020.

Patricia Tudor-Sandahl predikar om att vara apostel i en förkortad gudstjänst från Vitaby kyrka på Österlen. Sändes i sin helhet den 12 juli 2020.

Den högstes profet
20 min

sommargudstjänst med körsång från Stora Lundby kyrka.

sommargudstjänst med körsång från Stora Lundby kyrka.

Kan man börja om?
20 min

Om hopp, frihet och förlåtelse handlar gudstjänsten från Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Pastor Stefan Beimark predikar och musiker från församlingen medverkar.

Om hopp, frihet och förlåtelse handlar gudstjänsten från Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Pastor Stefan Beimark predikar och musiker från församlingen medverkar.

Pärlor
24 min

Sånger och betraktelser kring Frälsarkransens pärlor av och med författaren Åsa Hagberg och kyrkomusikern Nadja Eriksson samt sångerska och musiker från Sankt Clemens kapell i Simrishamn.

Sånger och betraktelser kring Frälsarkransens pärlor av och med författaren Åsa Hagberg och kyrkomusikern Nadja Eriksson samt sångerska och musiker från Sankt Clemens kapell i Simrishamn.

En stund på jorden
28 min

Prästen Heidi Sydmark leder gudstjänsten från Växjö Konserthus där tre unga tjejer med olika tro och religion samtalar om hur det är att vara ung tjej i dagens Sverige. Musiken leds av organisten...

Prästen Heidi Sydmark leder gudstjänsten från Växjö Konserthus där tre unga tjejer med olika tro och religion samtalar om hur det är att vara ung tjej i dagens Sverige. Musiken leds av organisten...

Trons musik
34 min

"Ibland skapar musiken också en mystik närhet med det stora, med Gud."

"Ibland skapar musiken också en mystik närhet med det stora, med Gud."

Pingst - när törsten möter källan
13 min

Gudstjänst från rotundan på Nya Slottet Bjärka-Säby, med Åsa Molin och Ellen Vingren.

Gudstjänst från rotundan på Nya Slottet Bjärka-Säby, med Åsa Molin och Ellen Vingren.