Cykla i P1

Samhälle

En serie som handlar om hur cykeln kan lösa några av samtidens problem.

En serie som handlar om hur cykeln kan lösa några av samtidens problem.

Senaste avsnitt

Cykla i P1
24 min

Vi undrar om det finns ett cyklisthat och pratar med trafikpsykologen, yrkeschauffören och yrkescyklisten om hur det yttrar sig ute i trafiken och på nätet.

Vi undrar om det finns ett cyklisthat och pratar med trafikpsykologen, yrkeschauffören och yrkescyklisten om hur det yttrar sig ute i trafiken och på nätet.

Tidigare avsnitt

Cykla i P1
24 min

Cykling kan vara ett sätt att minska spridningen av Coronaviruset. Trots ökad cykelförsäljning och nya cyklister finns få insatser för att underlätta för cyklister på städernas gator.

Cykling kan vara ett sätt att minska spridningen av Coronaviruset. Trots ökad cykelförsäljning och nya cyklister finns få insatser för att underlätta för cyklister på städernas gator.

Cykla i P1
25 min

Vi tar reda på när cyklarna får följa med på tågen. Från den svenska tåghistorien med cykelpollettering till dagens EU-förhandlingar om cykelplatser på alla tåg.

Vi tar reda på när cyklarna får följa med på tågen. Från den svenska tåghistorien med cykelpollettering till dagens EU-förhandlingar om cykelplatser på alla tåg.

Cykla i P1
25 min

Cykeln kan ge rörelsefrihet till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi möter armcyklisten som får hinder på vägen och barn med Downs syndrom som övervinner andra hinder.

Cykeln kan ge rörelsefrihet till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi möter armcyklisten som får hinder på vägen och barn med Downs syndrom som övervinner andra hinder.

Debatten om cykelhjälmen
25 min

Diskussionen om att ha cykelhjälm eller inte tar plats i sociala medier och på den politiska agendan. Vi undrar vad debatten handlar om och möter cykelexperter, olycksoffer och debattörer.

Diskussionen om att ha cykelhjälm eller inte tar plats i sociala medier och på den politiska agendan. Vi undrar vad debatten handlar om och möter cykelexperter, olycksoffer och debattörer.

Barnen slutar cykla
25 min

Barn och unga cyklar allt mindre i Sverige. Trots att det oroar föräldrar, politiker och experter görs få insatser för att vända trenden.

Barn och unga cyklar allt mindre i Sverige. Trots att det oroar föräldrar, politiker och experter görs få insatser för att vända trenden.

Cykeln som jobbskapare
25 min

Cykeln kan få hjulen på arbetsmarknaden att snurra. En miljon jobb kan skapas i Europa och några av dem finns redan i Ängelholm, Varberg och Stockholm.

Cykeln kan få hjulen på arbetsmarknaden att snurra. En miljon jobb kan skapas i Europa och några av dem finns redan i Ängelholm, Varberg och Stockholm.

Cykling i naturen
25 min

Stigcyklingen sätter sina spår i landskapet. Vi besöker industriorten som har blivit en turistdestination och naturreservatet där cykling skapar konflikter.

Stigcyklingen sätter sina spår i landskapet. Vi besöker industriorten som har blivit en turistdestination och naturreservatet där cykling skapar konflikter.

Trafikbrotten mot cyklister
26 min

I flera rättsfall har cyklister blivit prejade eller påkörda när de har cykelpendlat eller klungtränat. Vi frågar oss om det handlar om trafikolyckor eller beräknat våld?

I flera rättsfall har cyklister blivit prejade eller påkörda när de har cykelpendlat eller klungtränat. Vi frågar oss om det handlar om trafikolyckor eller beräknat våld?

Kvinnligt cyklande
26 min

Historiskt har cykeln varit ett redskap för kvinnorörelsen, och används än idag, trots att statistiken visar en jämställd cykling.

Historiskt har cykeln varit ett redskap för kvinnorörelsen, och används än idag, trots att statistiken visar en jämställd cykling.