Jon Henrik Fjällgren "Jag vill hjälpa mitt folk framåt"

23 min
Jon Henrik Fjällgren jojkade sig in i svenska folkets hjärtan år 2014 och har nu även valts in i Samtinget. Vi tar reda på vad som driver honom framåt i både musiken och politiken.