Peder Gustafsson om militärkuppen i Myanmar

29 min
Militärens maktövertagande i en kupp den 1 februari har lett till en våg av demonstrationer. Militärens svar är brutalt, död och massfängslanden men protesterna avtar inte. Vad händer i Myanmar?

Medverkande: Johan Hallenborg, tillförordnad chef vid svenska ambassadens sektionskansli i Myanmar. Han har lång erfarenhet av att jobba i landet, bland annat under den nu avsatta regeringens tid vid makten. Hur blev militären en stat i staten och varför är kvinnorna särskilt utsatta nu?