Kublai Khan – sex sidor av en världshärskare

56 min
Det här är berättelsen om Kublai khan, den mest framstående arvtagaren till världens största och mäktigaste rike. En man som behärskade många konster och hade allt som krävdes för jobbet.

Vill du veta mer om Kublai Khan och det gigantiska mongolriket? Här är några av de böcker som legat till grund för avsnittet:

The mongol Empire av Peter Brent
Kublai Khan from Xanadu to superpower av John Man
Khubilai Khan his life and times av Morris Rossabi 
The Mongol warlords Genghis Khan, Kublai Khan, Hülegü, Tamerlane av David Nicolle

Redaktionen för detta avsnitt består av:

Cecilia Düringer - programledare, research och manus 
Tove Palén - producent
Navid Bavey - scenuppläsare
Samuel Lindberg -  ljuddesign och slutmix 
Medverkar gör även Gerd Carling docent i lingvistik vid Lunds universitet