سلب اعتماد از نخست‌وزیر کشور، حزب چپ با وجود رای عدم اعتماد خواهان برگشت لوون است، بحران سیاسی، شرایط کُرونایی را پیچیده‌ترمی‌کند

3:59 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن