På plats i hela landet

Sveriges Radio ska spegla hela Sverige. Det gör vi genom att finnas på plats och göra radio från hela landet.

Sveriges Radio är det medieföretag som har störst lokal förankring i landet. Vi sänder radio i 26 lokala kanaler, våra redaktioner finns på ett 50-tal platser över hela Sverige och de producerar och publicerar nyheter varje dag året runt. Utöver våra fasta redaktioner satsar vi under de närmsta åren på att vara på plats och göra radio från ännu fler platser i landet med så kallade pop up-redaktioner.

Satsningen innebär att våra redaktioner i kortare eller längre perioder finns på plats med reportrar på orter och i samhällen som Sveriges Radio och andra medier annars sällan besöker. Under 2020 var vi på plats och gjorde radio från alla landets 290 kommuner och våra tillfälliga redaktioner var under året nästan lika många som våra fasta.

Arbetet med tillfälliga redaktioner har fortsatt och under första halvan av 2021 har vi haft pop up-redaktioner från Storuman i norr till Laholm i söder. Under hösten kommer våra redaktioner bland annat att hålla till i Gällivare och Tjärna ängar i Borlänge.

Vår vision är "Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse" och den gäller för hela Sveriges Radio. Det är centralt i vårt uppdrag att vi fortsätter spegla människors vardag, oavsett var de bor och vilket sammanhang de befinner sig i. Det kan vi göra med vår fasta lokala närvaro och våra tillfälliga redaktioner.

Satsningen på att finnas på ännu fler platser har tillfört bredd och kraft i den lokala bevakningen, inte minst tack vare en mängd uppslag och tips från allmänheten som fångats upp på de platser där de tillfälliga redaktionerna funnits. Men syftet är inte bara att närvara under en kortare tid för att få fram nyheter och reportage för stunden utan att långsiktigt kunna bygga upp nätverk och kontakter på plats för att stärka även den framtida bevakningen av orten eller bostadsområdet.