«ذهنیت باکره بودن دخترها در میان مهاجرین خیلی بالاست»

9:55 min

•  در سویدن عقاید مبنی بر موجودیت "پرده بکارت" و سالم ماندن آن تا شب ازدواج وسعت گسترده دارد. اعظم قرایی، رئیس شبکه زن‌ها در استکهلم، میزان مشکلات برمبتای این ذهنیت را در میان افرادی که از کشورهایی می‌یاند که این تصور را دارند، بی‌نهایت زیاد می‌داند.

•  این خانواده‌ها اجبار باکره بودن را بر فرزندان خود دارند که می‌خواهند که آن‌ها با این نورم‌ها زندگی کنند. دختران زیادی هستند که نگراند در شب ازدواج خونریزی نکنند، ولی مراجعه بعد از ازدواج به سازمان‌های مدنی وجود ندارد. "خانواده‌ها محیط اینگونه جوانان را محدود می‌کنند و امکان تماس آن‌ها با دیگران را قطع می‌کنند."

•  قوانین سویدن مشخص نکرده که انجام عمل جراحی "پرده بکارت" برای زن و یا پزشک جرم است. اعظم قرایی معتقد است که مقاومت افرادی که می‌خواهند این سنت‌ها پابرجا بماند و دیدگاه سیاستمداران که خواهان احترام به فرهنگ و مذهب‌های دیگر هستند، باعث شده که قوانین سویدن در این زمینه کمتر تغییر کند.