چه چیزی برخی از زنان را به عمل جراحی "پرده بکارت" ناچار می‌کند؟

9:20 min

• دغدغه برخی از دختران مهاجرتبار در سویدن مسئله بکارت است. بهار سهیلی، فعال حقوق زنان، دو موضوع اجتماعی را در این زمنیه سرنوشت‌ساز می‌داند: «بستر سنتی و بستر دینی که به همدیگر کمک می‌کنند که توهم "پرده بکارت" بزرگ شود».

•  برای بهار سهیلی معتقد است که انجام عمل جراحی و ترمیم پرده بکارت در کلینیک‌های سویدن تنها استفاده تجاری از زن است. "زمانی که تقاضا وجود دارد، امکانات عرضه ایجاد می‌شود."

•  این فعال حقوق زنان، راه بیرون‌رفت از این مسئله را تغییر فرهنگی می‌داند در کنار آموزش می‌داند: «جوانان مهاجر در مکتب آموزش می‌بینند ولی زمانی که به خانه برمی گردند خانواده به آن‌ها یاد می‌دهد که این آموزش‌ها را کنار بگذارند بخاطر اینکه با سنت‌های کشور اولی سازگار نیست».