واکسیناسیون کوید؛۴۰ مورد مشکوک به عوارض جانبی جدی مشاهده شده

4:00 min

•در میان ۱۴۶ هزار تنی که تا کنون در سویدن واکسین کوید-۱۹ دریافت کرده اند، دست کم ۴۰ مورد عوارض جانبی جدی مشاهده شده است که هنوز بطور قطعی علت اصلی آن مشخص نیست.

•پنج مورد انافیلاکسی، که یک حساسیت شدید جلدی است و دو مورد فلج صورت از سوی اداره امور دارویی گزارش شده است.

•واکنش‌های که در برابر واکسین گزارش شده است از قبل شناخته شده هستند و مساله جدیدی نیست. اما هیچ مورد مرگ براثر واکسین کوید تا کنون گزارش نشده است.