Vi fattar kontinuerligt beslut för att säkra vår verksamhet

Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges Radio skriver om hur företaget arbetar med frågor kring coronaviruset och hur det påverkar Sveriges Radios verksamhet.

Alla våra medarbetare på Sveriges Radio har tagit sig an det arbete som nu genomförs med anledning av coronavirusets spridning på ett sätt jag är oerhört tacksam för.

I tider då publiken och samhället prövas och där behovet av information är stort har Sveriges Radio ett oerhört viktigt uppdrag som trovärdig nyhetsförmedlare och som samhällsviktig beredskapskanal.

Vi får bevis för det genom att lyssnarsiffrorna ökar för våra kanaler med ett par procentenheter samtidigt som vi slår alla tidigare rekord när det gäller lyssning på sajten och i appen.

Det arbete som våra medarbetare gör nu gör att vi sköter våra uppgifter precis som vi ska och vi ser att många tar del av vår rapportering just nu.

Det är också dessa centrala funktioner som hela tiden står i centrum för de analyser och beslut vi i företagsledningen arbetar med för att säkra vår verksamhet.

Vi agerade tidigt på varningstecknen om ökad spridning och har sedan sportlovsveckan i Stockholm i slutet av februari tagit en rad beslut för att säkerställa att vår redaktionella verksamhet fortlöper med så lite störning som möjligt och att våra centrala beredskapsfunktioner ska vara helt säkrade. Företagsledningen på Sveriges Radio möts kontinuerligt och ser över behovet att agera utifrån utveckling i Sverige och runt om i världen, ibland timma för timma.

Redan tidigt tog vi till exempel beslut att hemförlova alla medarbetare som besökt smittområden för att minska risken till spridning inne i våra egna lokaler som är skyddsobjekt. Det gör vi fortfarande och bevakar hela tiden de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger ut och följer dem. Flertalet av de hemförlovade kan jobba fullt ut hemifrån och har så klart också full lön.

Tillkommer ett nytt smittområde så agerar vi fort för att möta upp mot detta. Vi har också tagit ytterligare beslut om att dra ned på vårt eget resande, vi har minimerat besöken till våra lokaler och tog redan innan Regeringen agerade beslut om att slopa karensdagen för att minska den så kallade ”sjuknärvaron”.

Vi agerar också snabbt när nya besked kommer, och ibland går vi även längre än en del rekommendationer. Vi gör detta just för att vår verksamhet måste fungera, våra medarbetare måste vara friska och då har vi vid tillfälle sträckt oss ännu lite längre än det som myndigheterna sagt.

Igår till exempel, den 11 mars, så rekommenderade Folkhälsomyndigheten att alla evenemang med över 500 deltagare skulle ställas in. Vi var beredda att detta besked skulle komma och gick direkt under kvällen ut med beskedet att vi gör ett antal program och inspelningar utan publik, men producerar dem så att publiken kan lyssna på radio hemma eller i mobilen. Några evenemang ställs in helt. Den publika delen av alla våra evenemang stängs till slutet av mars till att börja med. Det beslutet kan förstås komma att omprövas om läget ändras åt olika håll.

Vi inkluderar även mindre evenemang i vårt beslut, till exempel studioinspelningar inför publik. Vi kommer fortfarande att spela in programmen precis som vanligt men för att minska smittorisken för våra medarbetare och minska risken att smitta når våra lokaler så bestämde vi oss att inkludera alla evenemang, även de med färre än 500 i lokalen. Det görs också med respekt för vår publik som nu inte heller behöver fundera kring säkerheten runt våra evenemang, och att antalet sammankomster minskar ger också stöd åt samhällets ansträngningar att minska spridningen.

De största evenemangen som påverkas för oss är dock konserterna i Berwaldhallen. Men de kommer fortsätta spela musik och konserter för att sändas i radio, på sr.se, via SR Play och streamas direkt från Berwaldhallen. Men tills vidare blir det utan publiken på plats. Ni kan läsa mer om vad det betyder för dig som hade en biljett på Berwaldhallens hemsida:
https://www.berwaldhallen.se/information-angaende-coronaviruset-covid-19/

Det är förstås tråkigt att behöva ta denna typ av beslut men vi tycker det är självklart i dagsläget och vi hoppas att kunna genomföra en del av våra evenemang vid senare tillfälle.

Avslutningsvis vill jag också ta denna möjlighet att dra mitt strå till stacken vad gäller att kunna sprida information om läget. Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida regelbundet med ny information om corona/covid-19. Där kan vem som helst ta del av information och även få tips hur vi alla kan hjälpa till att minska smittspridningen. Det är bra att vi hjälps åt – läs mer på länken nedan.

Björn Löfdahl
Programdirektör

Ni kan läsa mer om corona/covid-19 från Folkhälsomyndigheten här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/