Cilla Benkö inför internationella kvinnodagen: Jag hoppas att jag aldrig känner mig nöjd

Sveriges Radio utsågs 2019 till Sveriges mest jämställda arbetsplats. Sveriges Radios vd Cilla Benkö skriver inför internationella kvinnodagen om ett arbete som aldrig blir färdigt.

Sveriges Radio utsågs 2019 till Sveriges mest jämställda arbetsplats av Nyckeltalsinstitutet. Men så har det inte alltid varit. Den medievärld jag själv steg in i 1985 var på många sätt en helt annan.

När jag började på Sveriges Radio som 21-årig praktikant på Radiosporten var det ett riktigt mansfäste som rådde på sportredaktionerna. Vi var ungefär tre kvinnliga sportjournalister i hela landet, alla medier inräknade. Att vara ung och kvinna i det sammanhanget var tufft. Gliringarna var många och publikens kommentarer kunde vara direkt elaka.

Kritiken handlade nästan aldrig om innehållet i det jag gjorde, utan nästan alltid om att jag var tjej. Jag brukar tänka på att det var tur för mig att sociala medier inte fanns då. Den som ville få en stor grupp att hysa agg gentemot mig var trots allt tvungen att i så fall knacka dörr och få en massa människor att skicka fysiska brev. I dag är det betydligt enklare att mobilisera tusentals kritiska röster mot en enda som bara vill få göra sitt jobb.

Kanske har min egen start i karriären gjort att det blivit extra viktigt för mig att som ledare arbeta väldigt målmedvetet med jämställdhetsfrågorna. Sedan jag blev vd för Sveriges Radio har vi tillsammans  hela företagsledningen sett till att vi jobbat mer aktivt med deltagande av chefer, medarbetare, och med stöd från vår HR-avdelning  - och det har gett resultat. Ett antal VD:ar före mig har också drivit just jämställdheten som en prioriterad fråga. Att lyckas med förändring tar tid!

I maj förra året fick Sveriges Radio Nyckeltalsinstitutets pris som Sveriges mest jämställda arbetsplats 2019. Priset tog hänsyn till en mängd indikatorer när det kommer till skillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatsen: löneskillnader, anställningsgrad, sjukfrånvaro och hur jämställd företagsledningen är. Sveriges Radio låg genomgående högt i kategorierna, och i vissa fall i den absoluta Sverigetoppen.

I dag är ungefär 9 av 32 som jobbar på Radiosporten hel- eller deltid kvinnor.  Betydligt fler än bara tre över hela landet alltså, men vi är långt ifrån i mål.

Vi har flera gånger genomfört specialutbildningar på Sveriges Radio för att få fler kvinnliga talanger att vilja bli riktigt bra kommentatorer, inte bara programledare och reportrar. 2014 blev Sveriges Radios Susanna Andrén historisk när hon som första kvinna i världen refererade en öppningsmatch på ett fotbolls-VM för herrar. Något som uppmärksammades av flera medier, bland annat SVT. Bra och otroligt viktiga steg, men inte tillräckliga.

Sveriges Radio har i dag en företagsledning med en jämn könsfördelning, just nu 45 procent kvinnor och 55 procent män. I chefsledet direkt under är det i dag fler kvinnor än män och bland medarbetarna i stort är fördelningen helt jämn.

Jag är naturligtvis glad över att våra samlade insatser har lett till riktiga förändringar, men jag hoppas också att vi aldrig kommer att känna oss helt nöjda. Det finns fortfarande områden där vi behöver bli betydligt bättre än vi är i dag.

I de tekniska yrkena är det fortfarande fler män än kvinnor och i de administrativa är det precis tvärtom – fler kvinnor än män. Vi mäter, identifierar och följer upp löpande och gör konkreta insatser för att minska skevheten i vissa yrkesgrupper. Ett konkret exempel är att vi aktivt sökt upp kvinnliga utvecklare i stängda sociala medier-grupper för på så vis locka fler att söka sig till just Sveriges Radio.  Från att ha haft endast en kvinnlig utvecklare våren 2018 lyckades vi under ett års tid rekrytera sju kvinnor och en icke-binär. Det tycker jag är ett bra kvitto på att det går att förändra mönster.

Sveriges Radio ska vara hela Sveriges  - Sveriges Radio och erbjuda så många perspektiv som bara möjligt i våra program och sändningar. Vi ska vara ett företag där möjligheter står öppna för medarbetare, oavsett kön, bakgrund och tidigare erfarenheter.  För mig som vd är det väldigt tydligt att fler perspektiv också leder till högre kvalitet och framgång i stort.

Sedan årsskiftet har vi en ny vision för Sveriges Radio. Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse. Vi skulle aldrig kunna sikta mot den om vi inte också såg till att hela tiden bli bättre på att ha fler röster i våra egna led, och där är könstillhörigheten bara en av många aspekter som man behöver tänka på.

I en värld där det finns mer än någonsin tidigare att välja på när det kommer till att konsumera medieinnehåll är det inte bara viktigt att säkra att vi har olika perspektiv i både vårt utbud och i våra interna diskussioner. Det är än en ren överlevnadsfråga.

Cilla Benkö
vd Sveriges Radio

Hur står det till med jämställdheten internationellt bland public service-bolag?

Läs mer i EBU:s (den europeiska radio- och TV-unionens) uppdaterade rapport Gender equality and PSM som sammanfattar hur det står till med jämställdheten bland 76 TV- och radiobolag i 56 länder.