Förnyad tablå i P4:s eftermiddag

Med start idag får P4 lyssnarna en förnyad tablå även under eftermiddagarna. Förnyelsen följer de förändringar som genomfördes tidigare i år under morgon- och förmiddagssändningarna i P4. Biträdande programdirektör Michael Österlund och Olle Zachrison, chef för Ekot, förklarar tankarna bakom.

Idag den 4 december får de lokala P4-lyssnarna ta del av en förnyad tablå även på eftermiddagarna.

Förändringarna är framtagna efter en noggrann analys av publikbeteendet och med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för den lokala radion. Detta visar sig till exempel genom att den lokala sändningstiden ökar i den viktiga 16-timmen.

Redan i slutet av mars förändrades P4-tablån på morgonen mellan klockan 6 och 10. Ett utvecklat, kortare format från Ekot på helslagen och en ny uppdateringsminut vid fem i halv ledde till att ytterligare 300 000 morgonlyssnare numera tar del av det nationella och internationella nyhetsmaterialet.

Radiosportens morgonsändningar möter numera publiken klockan 6:38, 7:38, 8:38 och 9:38. Denna förändring gav ökat lyssnade även på sportmaterialet; ytterligare 100 000 personer hör Radiosporten på morgonen numera, jämfört med när sporten sändes efter Ekot på helslagen.

I den nya eftermiddagstablån får Radiosporten ny sändningstid i 15-timmen. Publiken kommer framöver att få sitt behov av sportnyheter tillgodosett klockan 15:38 och erbjuds då en fyra minuter lång uppdatering. För att skapa större lokalt utrymme i 16-timmen blir det två minuters riksmaterial klockan 16, istället för tre. Precis som tidigare kommer publiken att kunna ta del av nyheter, analyser och fördjupning i kvart-i-fem Ekot och klockan 17:25 återkommer Ekot med en minuts senaste nytt.

I P1 innebär förändringarna att sändningstiden för Studio Ett förlängs med en minut vilket passar bra eftersom det programmet i höst lyft sina lyssnarsiffror med 25 procent jämför med samma period i fjol.

Michael Österlund, biträdande programdirektör

Olle Zachrison, Ekochef

* Michael Österlund lämnade Sveriges Radio i maj 2020