Fler lyssnar på både Ekot och Radiosporten i P4

I slutet av mars gjordes bland annat Ekots morgonsändningar i P4 om för att nå fler och bättre passa in i Sveriges största radiokanal. Nu visar en mätning att förändringarna gjort att 300 000 fler lyssnar på Ekot och 100 000 fler lyssnar på Radiosporten varje vardagsmorgon.

Utvecklingsarbetet för hur Ekot hörs i P4 inleddes redan under våren 2017 med utgångspunkt i en analys av publikens lyssnarvanor. Två av de mål som formulerades var att fler av P4:s lyssnare skulle kunna lyssna på Ekots nyhetssändningar och att den relativt långa tiden som den lokala kanalen var borta från lyssnarna vid helslag skulle göras kortare. Dessutom ville vi skapa ett tilltal och överlämningar som bättre passade in i P4 som kanalen låter idag.

Förändringsarbetet inleddes med morgnarna, som alltså nu kan utvärderas. Före förändringen lyssnade 1,4 miljoner på Ekot under vardagsmorgnar i P4. Efter förändringen lyssnar 1,7 miljoner! Radiosporten har ökat till 1,4 miljoner lyssnare mot tidigare 1,3 miljoner. Nyhetspubliken har alltså ökat med drygt 20 procent och dessutom hör lyssnarna fler nyhetssändningar från Ekot.

Förklaringarna till den större publiken beror för Ekots del på det faktum att den totala nyhetstiden är längre och att Ekots nya sändning på en minut strax före de lokala nyheterna på halvslag når många lyssnare som inte lyssnar vid helslag. För Radiosportens del förklaras den ökade publiken med att sändningarna inte inleds direkt efter Ekot då lyssnandet är lägre, utan i det lokala flödet. Sporten har fler lyssnare trots att antalet sändningsminuter är färre.

Vi tycker att det är oerhört glädjande att lyssningen på både Ekot och Radiosporten ökar så kraftigt samtidigt som de lokala kanalerna får större sammanhängande ytor i början av respektive morgontimme. Det här har varit ett roligt samarbetsprojekt där vi prestigelöst har jobbat över redaktionsgränserna utifrån ett noggrant analysmaterial.

300 000 är en fantastisk ökning som bara är möjlig i Sveriges största radiokanal. De som ska uppmärksammas mest är de medarbetare på Ekot och P4 som jobbat så hårt på morgnarna senaste tiden för att det ska låta så bra som det gör.

Utvecklingsarbetet fortsätter nu för Sveriges Radio och det kan bli fler förändringar kring Ekots sändningar i P4. Vi välkomnar därför tankar och synpunkter kring hur du som lyssnare tycker att vi kan förbättra nyhetsupplevelsen i kanalen. Hör gärna av er!

Olle Zachrison, chef och ansvarig utgivare för Ekot (olle.zachrison@sverigesradio.se)

Michael Österlund, biträdande programdirektör Sveriges Radio (michael.osterlund@sverigesradio.se)

* Michael Österlund lämnade Sveriges Radio i maj 2020

Fotnot: räckvidden ovan bygger på att alla som lyssnat minst en minut på en sändning räknas som lyssnare. Den officiella definitionen är tre sammanhängande minuter, men då vissa sändningar är kortare än tre minuter kan inte den användas.