God valjournalistik ser lösningar och individer

Inför valet 9 september lyfter Sveriges Radio fram samhällsfrågor som engagerar enskilda individer runt om i Sverige. Satsningen #tiomiljoner – ett samarbete mellan Ekot och Sveriges Radios 25 lokala kanaler – kompletterar den traditionella valbevakningen som ofta utgår från rikspolitikernas agenda. Projektet gör journalistiken mer mångfacetterad och lösningsfokuserad, skriver Ekots chef Olle Zachrison.

Det finns ett standardgrepp inom nyhetsjournalistiken som varje ung reporter får lära sig. Låt oss säga att reportern har hittat ett nytt statistiskt samband i en rapport. "Allt fler utförsäkrade söker försörjningsstöd" blir rubriken.

För att ge kött och blod åt inslaget behövs en drabbad. Låt oss kalla honom Håkan, 58 år. Han har varit sjukskriven i flera år efter en fallolycka på byggarbetsplatsen. Nu tvingas han gå till socialen för första gången i sitt liv efter att ha nått maxtiden i sjukförsäkringen. 

-        Det känns för jävligt. Att man efter 30 års slit är värd så lite för politikerna, säger Håkan med fårat ansikte och morgonrocken på i tv-inslaget.

Att lyfta fram och belysa en utsatt människas öde kan vara ett både lovvärt och effektivt dramaturgiskt grepp. Och det är såklart viktigt att modiga människor är med i nyhetssändningarna och berättar om sina erfarenheter.

Men det finns samtidigt något passiviserande när vi stannar vid detta, nyhetsjournalistikens formulär 1A. Håkan blir bara exemplet som ska förkroppsliga sifferökningen, ett objekt som själv varken kan påverka hur han framställs eller uppfattas.

För det andra hinner Håkan i det korta inslaget knappast uttrycka något annat än sin egen frustration och vanmakt. Frågorna om vilka möjliga lösningar till en bättre tillvaro han själv ser, de hinns inte med. Kvar finns ett offer för omständigheterna som till synes inte har någon som helst påverkan på sitt öde.

På Ekot och Sveriges Radio tror vi att det går att göra en mer konstruktiv och engagerande journalistik där röster från hela Sverige hörs. Utan tvivel kommer vi att fortsätta producera standardinslag för att vi begränsas av sändningarnas format eller vår egen fantasi. Men det är viktigt att ständigt utforska nya metoder för att förnya och förbättra nyhetsjournalistiken.

Ett sådant försök är #tiomiljoner som såg dagens ljus under 2017 och nu byggs ut till en av Sveriges Radios viktigaste satsningar under valåret. Namnet anspelar på att vi blivit tio miljoner invånare i Sverige. Utgångspunkten är att alla dessa individer ser olika frågor som upprör, engagerar och oroar dem. Så istället för att en nyhetsreporter åker ut med en fördefinierad fråga: ”Hur ser du på att bli utförsäkrad, Håkan?”, ber vi människor förutsättningslöst och öppet få berätta om en utmaning som surrar i deras huvud.

Kriterierna för att en fråga ska komma med är att den ska vara samhällspåverkande i vid mening, och att den ska bottna i något självupplevt. Hittills har vi fått in röster om allt från polisbristen kvällstid, oro för dålig källkritik på nätet, frustration över stängda ambassader och vårdköer till oro för biologisk krigföring. Ljudklippen avslutas med att de intervjuade själva formulerar en fråga där andra lyssnare bjuds in att tycka till.

Alla dessa frågor är inte valrelaterade eller politiska i direkt mening. Men de ställs av samhällsengagerade individer som vill se en förändring och diskutera nya lösningar. Fantastiskt nog har en del inlägg fått hundratals kloka kommentarer från folk från andra delar av landet som ibland vittnar om hur de löst just den utmaningen. Många av frågorna har tagits vidare journalistiskt i något av Ekots program eller de lokala P4-kanalerna.

Ta Oscar Lundin, 26 år från Lund som exempel. Han undrar hur skolan bättre kan upptäcka ungdomar som ligger i farozonen för psykisk ohälsa. Frågan ledde till en intressant diskussion i sociala medier om både skolans och föräldrarnas ansvar, och följdes upp med initierade diskussioner i P4 Malmöhus och Ekots Studio Ett.

Precis som andra nationella nyhetsredaktioner styrs Ekot mycket av den parlamentariska agendan i Stockholm. Rikspolitikens debatter och utspel får stort utrymme, särskilt ett valår. Men en central journalistisk uppgift är också att fånga upp de mer vardagsnära frågor som bubblar i Sveriges olika hörn. Där har Sveriges Radio en unik möjlighet eftersom vi finns på 50 platser i landet. Många frågor har ännu inte blivit partipolitik men är likväl av stor betydelse för en massa människor. Här kan #tiomiljoner spela en viktig roll.

Att utveckla våra arbetsmetoder i en mer lyssnande och konstruktiv riktning kan vara en väg till en journalistik som ger en mer mångfacetterad bild av verkligheten. Genom att lyfta fram det konkreta, självupplevda och lösningsfokuserade får man syn på de skarpa individerna bakom de suddiga kollektiven och stereotyperna. Det är en respektfull journalistik som inte söker passiva offer utan behandlar folk som vuxna människor fulla av tankar om hur vi löser samtidens utmaningar.

Lyssna på röster och kommentera #tiomiljoner här!

Olle Zachrison, chef och ansvarig utgivare för Ekot