Strax under 200 dagar kvar till valdagen

Som vanligt inför valen till riksdag, landsting och kommun i september har Sveriges Radio antagit valriktlinjer för program, bland annat vad gäller politikers medverkan, och anställda och uppdragstagares ställningstaganden. Programdirektör Björn Löfdahl beskriver valbevakningen och riktlinjerna som träder i kraft 1 mars.

Vi ska som oberoende och trovärdigt public service företag granska valrörelsen, se till att allmänheten får information om det som händer och granska påståenden som görs inför valet den 9 september. Det är en också en självklar uppgift för Sveriges Radio att skapa intresse och stimulera till debatt. Det är en svår, viktig och kul uppgift vi har framför oss.  

Vi kommer att fråga ut partiledare, vi kommer att arrangera debatter mellan partierna, både nationellt och lokalt, vi ska lyfta de frågor publiken vill diskutera, bland annat genom satsningen #tiomiljoner vi kommer granska fakta och sakfrågor. Ett exempel som redan finns publicerat är den stora kartläggning som kulturredaktionen gjort angående kommunernas kulturbudgetar under den senast mandatperioden.

Det handlar om att göra den politiska bevakningen levande även för de som inte är traditionellt politiskt intresserade, att berätta om det som berör oss varje dag, maten vi äter, vården eller vår trygghet. Det handlar om att rapportera från hela landet, att vara ute och möta människor, vi ska vara hela Sveriges Sveriges Radio. Det handlar också om att ställa grundfrågorna innan debatten, vi ska granska bakgrunden till samhällsfrågorna i relation till partipolitikens retorik och agendor. Och vi ska inte bara ”följa med” i medielogiken, vi ska ha rätt balans i vår bevakning. Vi ska absolut granska ”dagens stora fråga” men inte glömma bort att det kan finnas lika viktiga frågor som kanske inte finns i strålkastarens ljus.

Vi ska göra allt detta med samma oberoende och opartiskhet som alltid. Vi ska vara en öppen arena mellan alla de åsiktspoler som finns i ett 360 graders åsiktsspektrum. Vi vet att vi speciellt på denna punkt kommer vi att granskas av många, och så ska det vara. Som public service företag har vi speciella regler kring opartiskhet, saklighet och allsidighet att förhålla oss till. Vår trovärdighet är beroende av att all publicering i FM liksom på digitala plattformar och sociala medier är balanserad och allsidigt.

Därför väljer vi att inför varje val ta fram riktlinjer för att visa att det under tiden fram till valen är viktigt att vara extra uppmärksam på allsidighets- och balansfrågorna.

Dessutom finns särskilda regler för politikers medverkan i program som inte är nyheter och aktualiteter. Riktlinjerna innebär också en skärpning vad gäller trovärdighetsreglerna för de som uppfattas som företrädare för Sveriges Radio; medarbetare och uppdragstagare.

Detta är en tillfällig förstärkning och ett förtydligande för våra anställda utöver de regler och riktlinjer som normalt gäller för medarbetare och uppdragstagare (läs gärna om detta i public service handboken).

Att vi gör detta är som sagt inget nytt, vi har alltid gjort det. Vi har dock i år valt att införa reglerna redan den 1 mars, sex månader innan valet istället för tre månader som varit norm. Det gör vi för att valrörelserna börjar allt tidigare.

Det kommer säkert att finnas de som tycker att vi inte lever upp till detta, i den upphettade debatten under ett valår hårdras argument och även vi i media blir del av debatten. Men med dessa regler känner vi att vi står väl rustade för tiden fram till valdagen. Här nedan kan ni läsa riktlinjerna i sin helhet.

Björn Löfdahl, programdirektör